Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Žizníkov

Fotografie: vjezd do pískovny, nalevo probíhající rekultivace

 

Současná povrchová těžba, dotěžované ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS  nutno zapnout registr U - vytěžené objekty
Číslo ložiska: U-501560001
Obec: Česká Lípa
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA
Životnost zásob: do 3 let
Střety:
  • přírodní památka - Žizníkov (kategorie PP)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský
  • NATURA 2000 - Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (kategorie PO)
     
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s probíhající těžební a rekultivační činností – před ukončením, průběžně se rekultivuje III. etapa Žizníkov, ukončená likvidace a rekultivace proběhla ve vytěžených prostorách I. a II. Žizníkov, částečné zavážení těžebny – výkopky a zeminy.