Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Velký Grunov

Současná povrchová těžba - dotěžované ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3200200
Obec: Brniště
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Velký Grunov (70099)
Název organizace: ZOD Brniště, a. s., Velký Grunov
Objem těžby: 3 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: k 1. 1. 2023 POPD prakticky vyčerpán
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 2. třída ochrany

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s minimálními objemy vytěžitelných zásob těsně před ukončením,  plánované je rozšíření těžby do 2 samostatně oddělených nevýhradních bloků zásob (A-jih, B-sever) ložiska Velký Grunov na ploše cca 2,5 ha.

Opatření B.4.39.   Ložisko Velký Grunov s plánovaným rozšířením o cca 2,25 ha za stávající hranicí DP Velký Grunov ponechat pouze jako doplňkový zdroj s nízkou roční produkcí výhradně pískové suroviny zrnitostní frakce 0-2 mm a 0-4 mm; dobývání suroviny realizovat min. 1 m nad hladinou podzemní vody a nepřekročit těžební bázi 285 m n. m.