Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Velký Grunov

Letecký snímek: v současnosti těžené nevýhradní bloky ložiska Velký Grunov

 

Současná povrchová těžba - probíhající dotěžba 2 bloků zásob s nízkými objemy zásob, těžba navazuje na již vytěžený DP Velký Grunov, nevýhradní části vně dobývacího prostoru na SZ a JV

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-3200201, D-3200202
Obec: Brniště
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: ZOD Brniště, a. s., Velký Grunov
Objem těžby: 12 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: blízko vyčerpání
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 2. třída ochrany

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Probíhá dotěžba 2 bloků zásob s nízkými objemy zásob, těžba navazuje na již vytěžený DP Velký Grunov, vydané územní rozhodnutí a činnost prováděná hornickým způsobem. 

Opatření B.4.39.   Ložisko Velký Grunov s plánovaným rozšířením o cca 2,25 ha za stávající hranicí DP Velký Grunov ponechat pouze jako doplňkový zdroj s nízkou roční produkcí výhradně pískové suroviny zrnitostní frakce 0-2 mm a 0-4 mm; dobývání suroviny realizovat min. 1 m nad hladinou podzemní vody a nepřekročit těžební bázi 285 m n. m.