Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Velké Hamry-Tanvald

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3098900
Obec: Velké Hamry, Tanvald
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Velké Hamry (09890000)
Střety:
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • ÚSES - kategorie nadregionální biokoridor