Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Václavice u Hrádku nad Nisou

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-5283900
Obec: Hrádek nad Nisou
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: České štěrkopísky, s. r. o.
Střety:

ZPF - 2. třída ochrany

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Významné rezervní ložisko štěrkopísků v příhraniční oblasti s Polskem (tj. severně od obce Uhelná), ověřené geologickým průzkumem v roce 2018 kvalitní zdroje štěrkopísků. Ložisko je dobře dopravně přístupné, není doposud soulad využití ložiska s územně-plánovací dokumentací, není zpracovaná EIA.

Opatření B.4.52.   V příhraniční oblasti s Polskem (tj. severně od obce Uhelná) respektovat geologickým průzkumem ověřené kvalitní zdroje písků a štěrkopísků požadované hrubé frakce nevýhradního ložiska Václavice u Hrádku nad Nisou. S využitím ložiska se v návrhovém období nepočítá.