Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Světlá pod Ještědem

Letecký snímek: bloky netěženého ložiska zemědělských vápenců Světlá pod Ještědem

 

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3196300
Obec: Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem
Surovina: Karbonáty pro zemědělské účely
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Světlá pod Ještědem I (19630001)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský
  • ÚSES - Padouchov (kategorie regionální biocentrum)
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Vápenice-Basa
  • významný krajinný prvek - Vápenice - vzácná květena
  • přírodní park Ještěd

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

S využitím ložisek vápenců ostatních, dolomitů a karbonátů pro zemědělské účely (ložisko Pilínkov, Světlá pod Ještědem, Kryštofovo Údolí, Koberovy, Jitrava, Hluboká u Liberce-Minkovice, Machnín-Karlov pod Ještědem, Horní Rokytnice, Rašovka, Velké Hamry-Tanvald) zásadně v návrhovém období do roku 2030 nelze počítat, a to zejména z důvodu doposud nepřekonatelných střetů zájmů.