Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Střeleč

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3090100
Obec: Královéhradecký kraj
Surovina: Sklářské a slévárenské písky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Střeleč (60041)
Název organizace: Sklopísek Střeleč, a. s.
Objem těžby: 459 tis. t (sklářské písky), 201 tis. t (slévárenské písky) - rok 2022
Životnost zásob: sklářské písky: 60-80 let; slévárenské písky: 30-40 let, v POPD pouze 3-4 roky
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko situované v Královéhradeckém kraji v těsné blízkosti hranice Libereckého kraje s probíhající těžební a rekultivační činností (lesní rekultivace). Těžená surovina zde po kvalitativní stránce dosahuje světových parametrů. Ložisko Střeleč je svojí produkcí nejvýznamnější a navazuje na nově ověřené a zaevidované výhradní ložisko Střeleč-severní předpolí, které je situováno na území Libereckého kraje.

Opatření B.3.9.  Podporovat a zajistit následné rozšíření DP Střeleč po hranici nově stanoveného CHLÚ Střeleč-severní předpolí s přesahem do území Libereckého kraje pro ochranu a budoucí využití vyhrazeného nerostu – sklářského a slévárenského písku. Jedná se o nové ložiskové území Střeleč-severní předpolí navazující na stávající dobývací prostor Střeleč.