Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Štěpanická Lhota

Dřívější povrchová těžba, ložisko vápence a mramoru.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-3038800
Obec: Benecko
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Střety:
  • Krkonošský národní park (zóna OP)
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Štěpanická Lhota (stupeň II)
  • PUPFL - les zvláštního určení
  • evropsky významná lokalita (EVL)- Krkonoše
  • NATURA 2000 - Krkonoše (kategorie PO)

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko světlého krystalického vápence.