Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Starý Dub

Letecký snímek: sanované ložisko cihlářských hlín Starý Dub

 

Dřívější povrchová těžba, vytěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS  nutno zapnout registr U - vytěžené ložisko
Číslo ložiska: U-5243900
Obec: Český Dub
Surovina: Cihlářské suroviny
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: ŠAMO, spol. s r. o.
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 1. třída ochrany

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko je zavezeno výklizovým materiálem a inertním odpadem bez patrných známek technické rekultivace.