Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Smrčí 4

Ložisko za hranicí stávajícího dotěžovaného DP Smrčí, nevýhradní zdroj v neschváleném návrhu činnosti provozované hornickým způsobem.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS  ložisko bez zákresu v SURIS - zhruba v konturách zrušeného ložiska polodrahokamů
Číslo ložiska: D-9999991
Obec: Záhoří
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Plánované do těžby
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: CEMEX Sand, k. s.
Objem těžby: 97 tis. t (rok 2022)
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Nevyužívané ložisko s možností dotěžby za hranicí stávajícího dotěžovaného DP Smrčí v CHLÚ Záhoří.
Ověřené nevýhradní ložisko malého rozsahu, záměr na rozšíření není povolený ani posouzený EIA, nutná implementace do územního plánu Smrčí u Semil a Záhoří u Semil.
Nebilanční ověřené zásoby nad úrovní hydrogeologické báze 441 m n. m jsou těžitelné, pod úrovní hydrogeologické báze 441 m n. m jsou považované za zásoby nebilanční vázané.
Možné využití, ložiskové území v jihozápadním předpolí za hranicí dotěžovaného DP Smrčí k okraji CHLÚ Záhoří, nutnost dodržení nastavené hydrogeologické báze těžby v úrovni 441 m n. m. stanovenou k ochraně prameniště „Zlatá voda“.