Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Rýnovice

Dosud netěžené ložisko technických zemin.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-5281800
Obec: Jablonec nad Nisou
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s velmi nízkými, provozně neekonomickými zásobami štěrkopísků.