Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Rynoltice 2

Fotografie: těžební řez na ložisku štěrkopísku Rynoltice 2

 

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-5261000
Obec: Rynoltice
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: Martin Čermák
Objem těžby: 1 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: do 5 let
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 1. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Na ložisku probíhá těžební, sanační a rekultivační činnost a je před ukončením, probíhá posupné zavážení vytěženého prostoru.