Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Ruprechtice

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3101800
Obec: Liberec
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Ruprechtice (70088)
Název organizace: Ligranit, a. s., Ruprechtice
Objem těžby: 2,8 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: cca 50-100 let
Chráněné ložiskové území: Ruprechtice (10180000)
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Jizerský potok (stupeň II)
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s vysokým objemem zásob. Těžba z tohoto ložiska také tvoří nejvýznamnější část produkce dekoračního kamene v Libereckém kraji, těžební činnost probíhá,  jedná se o tradiční surovinu, s jejímž uplatněním lze počítat i do budoucna.

Opatření B.3.20.  Efektivně využívat těžební odpady a odvaly a materiály z horších žulových partií s vysokou rozpukaností, kde geologický průzkum nepotvrdil normami požadovanou blokovitost – jako druhotné suroviny z těžby na ložiskách kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu Hraničná, Ruprechtice a popř. Nová Ves nad Nisou, a to v max. míře jako přírodní drcené kamenivo. Na stávajících ložiskách hospodárně využívat těžební odpady z těžeb kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu, které v případě aplikace mobilních technologických linek mohou splňovat veškeré ISO parametry a mezinárodní normy ČSN EN.