Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Rochlice

Dřívější povrchová těžba, v současné době je v prostoru zpracovatelský závod.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3101700
Obec: Liberec
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Rochlice
Název organizace: Ligranit, a. s., Ruprechtice
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko Rochlice leží v současné době v zastavěném území, a proto byla těžba z důvodu střetů zájmů v osmdesátých letech zastavena. Vytěžení zbývajícího množství zásob (přes půl milionu m3) je pro střety zájmů prakticky nemožné. Dlouhodobě připravovaný odpis všech zásob výhradního ložiska Rochlice byl však MPO zamítnut. V blízkosti lomu se dnes nacházejí zpracovatelské kapacity Ligranit, kde je zpracovávána surovina z ložisek Ruprechtice a Hraničná.