Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Rašovka

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3038100
Obec: Šimonovice
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Rašovka (03810000)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • přírodní park Ještěd

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

S využitím ložiska v návrhovém období do roku 2030 nelze nepočítat, a to zejména z důvodu doposud nepřekonatelných střetů zájmů.