Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Příšovice

Letecký snímek: nedotčené a vytěžené bloky zásob ložiska štěrkopísku Příšovice

 

Z větší části vytěžené ložisko - dřívější těžba z vody.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3100500
Obec: Příšovice
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Příšovice (10050002), Příšovice I (10050001)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 1. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark Český ráj
  • záplavové území - Q 100, Jizera

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Zbývající velmi nízké - neekonomické zásoby štěrkopísků.