Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Pole-Postřelná

Dosud netěžené nevýhradní ložisko cihlářských hlín.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS   skupina 8 bloků
Číslo ložiska: D-3207600
Obec: Jablonné v Podještědí, Brniště
Surovina: Cihlářské suroviny
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský
  • ÚSES - kategorie regionální biokoridor