Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Pilínkov

Letecký snímek: situace bloků zásob ložiska vápenců Pilínkov chráněných CHLÚ

 

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3131700
Obec: Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem, Liberec
Surovina: Karbonáty pro zemědělské účely
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Pilínkov (13170000)
Střety:
  • přírodní památka - Panský lom (kategorie OP)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Pilínkovské prameniště (stupeň II), Pilínkovské prameniště - Jüsellova louka (stupeň I), Proseč pod Ještědem (stupeň II)
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský, les ochranný
  • ÚSES - Padouchov (kategorie regionální biocentrum, nadregionální biokoridor)
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Vápenice-Basa
  • ​přírodní park Ještěd

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

S využitím ložisek vápenců ostatních, dolomitů a karbonátů pro zemědělské účely (ložisko Pilínkov, Světlá pod Ještědem, Kryštofovo Údolí, Koberovy, Jitrava, Hluboká u Liberce-Minkovice, Machnín-Karlov pod Ještědem, Horní Rokytnice, Rašovka, Velké Hamry-Tanvald) zásadně v návrhovém období do roku 2030 nelze nepočítat a to zejména z důvodu doposud nepřekonatelných střetů zájmů.