Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Pelechov-Železný Brod

Letecký snímek: ložisko Pelechov - Železný Brod v netěženém dobývacím prostoru

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-3154100
Obec: Železný Brod, Záhoří
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Střety:
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, dotěžené, nízké a neekonomické zásoby, v plánu zajištění.

Opatření B.4.56.   Ložiska, která zaujímají významnější, doposud nevyřešené až ve své podstatě neřešitelné střety zájmů, ponechat jako surovinové rezervy. Jedná se o ložiska Frýdlant, Dětřichov, Předlánce-Andělka, Bulovka, Pelechov-Železný Brod, západní samostatně oddělený blok zásob výhradního ložiska Bílý Kostel, ložiska Česká Lípa-Dubice apod.).