Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Pavlovice-Vrchovany

Letecký snímek: plošně rozsáhlé ložisko cihlářských hlín Pavlovice-Vrchovany

 

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-3221700
Obec: Jestřebí
Surovina: Cihlářské suroviny
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Česká Lípa jih (stupeň II)
  • ZPF - 1. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský