Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Oldřichov v Hájích

Fotografie: pískovna s ukončenou těžbou s částečnou rekultivací a průmyslovým a rekreačním využitím

 

Dřívější povrchová těžba, ložisko v likvidaci.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS  nutno zapnout vrstvu U - vytěžené objekty (s ukončenou těžbou)
Číslo ložiska: U-5234800
Obec: Oldřichov v Hájích
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: Panelárna, v. d.
Střety:
  • CHKO Jizerské hory (zonace IV)
  • CHOPAV - Jizerské hory
  • ZPF - 1. třída ochrany

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, v likvidaci.