Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Mrklov-Horní Štěpanice-V

Letecký snímek: netěžené nevýhradní ložisko dolomitu a kamene pro kamenickou výrobu

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-3039600
Obec: Benecko
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Střety:
  • Krkonošský národní park (zóna OP)
  • PUPFL - les zvláštního určení
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Krkonoše
  • Natura 2000 - Krkonoše (kategorie PO)

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko tvořené šedým krystalickým dolomitem.