Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Křižany

Letecký snímek: výhradní ložisko vápenců Křižany s několika lůmky těženými v minulosti.

 

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3196100
Obec: Křižany
Surovina: Karbonáty pro zemědělské účely
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Křižany II  (19610000)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský
  • přírodní park Ještěd

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s neřešitelnými střety zájmů z hlediska ochrany přírody a zdrojů podzemních vod.