Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Krásný Les u Frýdlantu

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3060600
Obec: Krásný Les
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Krásný Les (70144)
Název organizace: Kámen Zbraslav, a.s., Praha 5 - Zbraslav
Objem těžby: 2 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: do 5-7 let, bez možnosti rozšíření a zahloubení, navazuje na již těžené nevýhradní ložisko
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Frýdlant-Řasnice (stupeň II a III)

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s těžební a sanační činností, před ukončením, navazuje na nevýhradní těžené ložisko Krásný Les u Frýdlantu.