Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Krásný Les-Raspenava

Fotografie: ložisko Krásný Les - Raspenava v současnosti připravované do těžby.

 

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3000900
Obec: Krásný Les
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Plánované do těžby
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Krásný Les I (71130)
Název organizace: ZAPA beton, a. s.
Chráněné ložiskové území: Krásný Les u Frýdlantu (00090000)
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Frýdlant-Řasnice (stupeň III)
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, rezervní, plánovaná těžba až po konečném dotěžení ložisek Grabštejn, Oldřichov-Hrádek nad Nisou a Chotyně 2 -Václavice (není doposud soulad využití ložiska s ÚPD, nutno zpracovat dokumentaci EIA a získat souhlasné stanovisko).

Opatření B.4.49.   V časovém horizontu 2020-2025 uvažovat s otvírkou ložiska Krásný Les-Raspenava s DP Krásný Les I, nacházející se mimo hodnotné přírodní a krajinné segmenty, jako plnohodnotný budoucí náhradní zdroj za ukončenou těžbu na výhradních ložiskách Grabštejn a Chotyně 2-Václavice a za postupně dotěžované ložisko Horní Řasnice. Nezbytnou podmínkou je však zpracování nového hodnocení vlivu záměru na životní prostředí podle platných předpisů (tzv. EIA).