Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Košťálov

Letecký snímek: Netěžená část lomu s ložiskem Košťálov s pracovními deponiemi.

 

Dřívější povrchová těžba, těžebna zavezena výsyvkami, s plánem zajištění.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3067400
Obec: Košťálov
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Košťálov II (70889)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Chráněné ložiskové území: Košťálov II (06740000)
Střety:
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, v plánu zajištění.
U výhradního ložiska Košťálov s DP Košťálov II o ploše 0,083 km2 se nepočítá s jeho využitím rovněž i z důvodu velmi špatné kvality suroviny a v jeho DP je v současné době ukládka výsypkových odpadních hornin, které pocházejí ze sousední provozovny Košťálov – Stružinec.

Opatření B.4.35.  Dlouhodobě ponechat jako surovinové rezervy s dlouhodobým výhledem nevyužívaná výhradní a nevýhradní ložiska stavebního kamene (např. ložiska Hořensko, Železný Brod-Pelechov, Polevsko, Heřmanice 2-Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov, Janovice u Kravař, Jítrava, Prácheň-Česká Skála, Slunečná-Kozlí, Dolní Vítkov, Hodkovice nad Mohelkou, Janovice-Heřmanice, Mlýnice, Slunečná-Kameník, Přívlaka-Chlumek, Milíře, Peřimov-Strážník, Noviny pod Ralskem, Františkov-Sachrův hřeben, Kryštofovo Údolí, Košťálov a dalších 7 evidovaných a registrovaných prognózních zdrojů stavebního kamene – např. Stružinec, Velká Bukovina, Sloup v Čechách – Slavíček, Lhota-Komárov, Frýdlant-Větrov 2, Pelíkovice, popř. Dubičná-Dubí hory apod. a dalších nebilancovaných ložisek – vyjmutých z Bilance zásob nerostných surovin ČR - např. Nové Město pod Smrkem, Ferdinandov-Raspenava, Hejnice, Raspenava – Vápenný vrch a Raspenava apod.). Důvodem jsou vykazující velmi nízké ekonomicky nerentabilní objemy vytěžitelných zásob a nízkou ložiskovou prozkoumanost, komplikované báňsko-technologické postupy využití, velmi variabilní až výrazně zhoršenou kvalitu suroviny a zejména významnější, doposud nevyřešené až neřešitelné střety zájmů s ochranou krajiny a přírody a dalšími složkami ochrany životního prostředí a zákonem chráněných zájmů. Důvodem je také problematické dopravní napojení a zatížení nákladní automobilovou dopravou izcela nevyhovující umístění těchto ložisek vzhledem k blízkosti zastavitelných plochá a intravilánu území dotčených obcí.