Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jítrava

Dřívější povrchová těžba vápence.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3242700
Obec: Rynoltice, Bílý Kostel nad Nisou
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Jítrava (19590000); celé ložisko stavebního kamene nepokrývá CHLÚ
Střety:
  • CHKO Lužické hory
  • přírodní rezervace - Velký Vápenný (kategorie OP)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Vápeňák (stupeň II), Vápeňák 7 (stupeň I)
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • ÚSES - Vápenný (kategorie regionální biocentrum)
  • přírodní park Ještědsko

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Rezervní ložisko bez povolení hornické činnosti, komplikované až neřešitelné střety zájmů, variabilní až nevyhovující kvalita suroviny, využití spíše pro podřadné účely. Celé ložisko stavebního kamene nepokrývá CHLÚ.

Opatření B.4.35.  Dlouhodobě ponechat jako surovinové rezervy s dlouhodobým výhledem nevyužívaná výhradní a nevýhradní ložiska stavebního kamene (např. ložiska Hořensko, Železný Brod – Pelechov, Polevsko, Heřmanice 2 – Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov, Janovice u Kravař, Jítrava, Prácheň – Česká Skála, Slunečná-Kozlí, Dolní Vítkov, Hodkovice nad Mohelkou, Janovice-Heřmanice, Mlýnice, Slunečná-Kameník, Přívlaka-Chlumek, Milíře, Peřimov-Strážník, Noviny pod Ralskem, Františkov – Sachrův hřeben, Kryštofovo Údolí, Košťálov a dalších 7 evidovaných a registrovaných prognózních zdrojů stavebního kamene – např. Stružinec, Velká Bukovina, Sloup v Čechách – Slavíček, Lhota-Komárov, Frýdlant-Větrov 2, Pelíkovice, popř. Dubičná – Dubí hory apod. a dalších nebilancovaných ložisek – vyjmutých z Bilance zásob nerostných surovin ČR – např. Nové Město pod Smrkem, Ferdinandov-Raspenava, Hejnice, Raspenava – Vápenný vrch a Raspenava apod.). Důvodem jsou vykazující velmi nízké ekonomicky nerentabilní objemy vytěžitelných zásob a nízkou ložiskovou prozkoumanost, komplikované báňsko-technologické postupy využití, velmi variabilní až výrazně zhoršenou kvalitu suroviny a zejména významnější, doposud nevyřešené až neřešitelné střety zájmů s ochranou krajiny a přírody a dalšími složkami ochrany životního prostředí a zákonem chráněných zájmů. Důvodem je také problematické dopravní napojení a zatížení nákladní automobilovou dopravou izcela nevyhovující umístění těchto ložisek vzhledem k blízkosti zastavitelných ploch a intravilánu území dotčených obcí.

Úkol č.7: Dořešit a stanovit CHLÚ na nepokrytých výhradních ložiskách
Dořešit stanovení CHLÚ na nepokrytých výhradních ložiskách zejména na 5 samostatně oddělených blocích výhradního ložiska cihlářské suroviny Jablonné v Podještědí-Dubnice (č. 3089200), na celém výhradním ložisku cihlářské suroviny Janovice-Dubnice (č. 3207400), na výhradním ložisku vyhrazeného nerostu – sklářském a slévárenském písku Provodín (č. 3089600), na výhradním ložisku stavebního kamene Jítrava (č. 3242700).