Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jirkov 1-Samčice

Fotografie: V minulosti těžené ložisko pokrývačských břidlic Jirkov 1 - Samčice (Světlův lom)

 

Dřívější povrchová těžba, ložisko v zajištění.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3182000
Obec: Železný Brod, Radčice
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Jirkov I (70962)
Název organizace: OFEX-gis, s. r. o.
Střety:
  • ZPF - 1. a 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, v zajištění, návrh na zrušení DP a odpis zásob kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.