Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jesenný-Zítkova skála

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3178900
Obec: Roztoky u Semil
Surovina: Vápenec
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Střety: přírodní rezervace, OPVZ, PUPFL, Geopark
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Roztoky u Semil (17890000)
Střety:
  • přírodní rezervace - Údolí Vošmendy (kategorie OP)
  • ochranné pásmo vodního zdroje - JS-1 (stupeň II), Vošmenda (stupeň III)
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko karbonátových surovin vhodných i pro kamenickou výrobu.