Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jesenný-Vošmenda

Letecký snímek: Ložisko vysokoprocentních vápenců v údolí Vošmendy.

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3179600
Obec: Jesenný
Surovina: Vápenec
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Jesenný I (17960000)
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - JS-1 (stupeň II), Vošmenda (stupeň III)
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Jedno z nejhodnotnějších ložisek vysokoprocentního vápence na území kraje.