Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jesenný-severovýchod

Letecký snímek: Ložisko s CHLÚ při okraji obce Jesenný

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3103400
Obec: Jesenný
Surovina: Vápenec
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Jesenný II (13040000)
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - JS-1 (stupeň II)
  • ZPF (1. třída ochrany)
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Jedno z nejhodnotnějších ložisek vysokoprocentního vápence na území kraje.