Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Janovice-Dubnice

Letecký snímek: Situace netěžených bloků zásob výhradního ložiska cihlářských surovin Janovice-Dubnice

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3207400
Obec: Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Rynoltice
Surovina: Cihlářské suroviny
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba
Chráněné ložiskové území: Markvartice v Podještědí (20740000); na 2 blocích zásob (včetně celého výhradního ložiska cihlářské suroviny) není CHLÚ
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL 
  • ÚSES - kategorie nadregionální biokoridor, regionální biokoridor

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, na 2 blocích zásob (včetně celého výhradního ložiska cihlářské suroviny) není CHLÚ.

Úkol č.7: Dořešit a stanovit CHLÚ na nepokrytých výhradních ložiskách:
Dořešit stanovení CHLÚ na nepokrytých výhradních ložiskách zejména na 5 samostatně oddělených blocích výhradního ložiska cihlářské suroviny Jablonné v Podještědí-Dubnice (č. 3089200), na celém výhradním ložisku cihlářské suroviny Janovice-Dubnice (č. 3207400), na výhradním ložisku vyhrazeného nerostu – sklářském a slévárenském písku Provodín (č. 3089600), na výhradním ložisku stavebního kamene Jítrava (č. 3242700).