Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Hradčany nad Ploučnicí

Dosud netěžené ložisko. 

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-5264000
Obec: Ralsko
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • Geopark Ralsko

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Nevýhradní ložisko jemnozrnných křemitých písků a stavebních písků. V návrhovém období do r. 2030 pouze surovinová rezerva, plánovaná těžba nízkých objemů pro místní účely až po návrhovém období 2030.

Opatření B.4.55.  Ložisko nevyhrazeného nerostu Hradčany nad Ploučnicí považovat za surovinovou rezervu s pravděpodobným využitím po roce 2030.