Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Horská Kamenice

Letecký snímek: Bloky ložiska dolomitu a vápenců Horská Kamenice ve stanoveném CHLÚ.

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3100700
Obec: Železný Brod
Surovina: Karbonáty pro zemědělské účely
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Horská Kamenice (10070000)
Střety:
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský, les ochranný
  • ÚSES - Údolí Jizery a Kamenice (kategorie nadregionální biocentrum)
  • Geopark Český ráj