Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Horní Rokytnice

Letecký snímek: Bloky výhradního netěženého ložiska dolomitu Horní Rokytnice leží na pozemcích lyžařského areálu

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3099000
Obec: Rokytnice nad Jizerou
Surovina: Dolomity
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Rokytno
Střety:
  • Krkonošský národní park (zóna OP)
  • PUPFL - les zvláštního určení
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Krkonoše
  • NATURA 2000 - Krkonoše (kategorie ptačí oblast)

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

S využitím ložisek vápenců ostatních, dolomitů a karbonátů pro zemědělské účely (ložisko Pilínkov, Světlá pod Ještědem, Kryštofovo Údolí, Koberovy, Jitrava, Hluboká u Liberce-Minkovice, Machnín-Karlov pod Ještědem, Horní Rokytnice, Rašovka, Velké Hamry-Tanvald) zásadně v návrhovém období do roku 2030 nelze nepočítat a to zejména z důvodu doposud nepřekonatelných střetů zájmů.