Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Hodkovice nad Mohelkou-Bezděčín

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3186400
Obec: Hodkovice nad Mohelkou, Frýdštejn
Surovina: Cihlářské suroviny
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Hodkovice nad Mohelkou-Bezděčín (18640000)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský
  • ÚSES - Bezděčínské skály (kategorie regionální biocentrum)
  • významný krajinný prvek - VKP 5 - Bezděčínské skály