Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Frýdlant

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3000700
Obec: Frýdlant, Višňová
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Frýdlant (00070000)
Střety:
  • PUPFL - les hospodářský
  • ÚSES - Poustecká obora (kategorie nadregionální biocentrum)

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, rezervní.

Opatření B.4.56.   Ložiska, která zaujímají významnější, doposud nevyřešené až ve své podstatě neřešitelné střety zájmů, ponechat jako surovinové rezervy. Jedná se o ložiska Frýdlant, Dětřichov, Předlánce-Andělka, Bulovka, Pelechov – Železný Brod, západní samostatně oddělený blok zásob výhradního ložiska Bílý Kostel, ložiska Česká Lípa – Dubice apod.).