Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Dubnice pod Ralskem 1

Fotografie: Ložisko štěrkopísku Dubnice pod Ralskem 1 před rekultivací

 

Vytěžené ložisko - dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3163700
Obec: Dubnice
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Dubnice (70705)
Název organizace: Obec Dubnice
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark
  • záplavové  území

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, bez povolení hornické činnosti, vytěžěné.