Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Chotyně

Dřívější povrchová těžba, zbytkové zásoby.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS   (vedeno jako vytěžené - nutno zapnout registr U)
Číslo ložiska: U-3000200
Obec: Chotyně
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: GESTA, a. s.
Střety:
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Nevyužívané, rezervní ložisko se zbytkovými zásobami.