Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Chotyně

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3000201
Obec: Chotyně, Hrádek nad Nisou
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Chotyně (00020100)
Střety:
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Nevyužívané, rezervní ložisko.