Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Chotyně 2-Václavice

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3000300
Obec: Chotyně, Hrádek nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Václavice I
Název organizace: ZAPA beton, a. s.
Objem těžby: 23 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: max. 5-7 let (podle POPD), max. 20 let (po vyřešení komplikovaných majetkoprávních střetů)
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Vodovod Václavice (stupeň II)
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • komplikované majetkoprávní střety

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Patří k nejvýznamnějším výhradním ložiskům štěrkopísků v kraji, probíhá těžební a rekultivační činnost, postupně je těžba ukončována, životnost zásob 5-7 let.

Opatření B.4.38.   Do vyřešení sporů považovat za dlouhodobou rezervu zbývající netěžené bloky zásob výhradního ložiska Chotyně 2- Václavice s DP Václavice I. Pro nevyřešené spory s vlastníkem převážné části pozemků v DP je těžba významně omezená. Další pokračování těžby na ložisku nevyhrazeného nerostu Oldřichov u Hrádku nad Nisou do území mimo územní rozhodnutí nepřipadá v úvahu, z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů k pozemkům. Bez souhlasu vlastníka pozemku tyto zásoby nelze vytěžit.