Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Bulovka

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-3163600
Obec: Bulovka
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Střety:
  • ZPF - 1. a 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský
  • významný krajinný prvek
  • NIVA

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Nevyužívané, rezervní ložisko.

Opatření B.4.56.   Ložiska, která zaujímají významnější, doposud nevyřešené až ve své podstatě neřešitelné střety zájmů, ponechat jako surovinové rezervy. Jedná se o ložiska Frýdlant, Dětřichov, Předlánce-Andělka, Bulovka, Pelechov-Železný Brod, západní samostatně oddělený blok zásob výhradního ložiska Bílý Kostel, ložiska Česká Lípa-Dubice apod..