Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Břevniště pod Ralskem

Letecký snímek: Sanovaný prostor dolu Křižany, který těžil ložisko uranových rud Břevniště pod Ralskem

 

Dřívější hlubinná těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3240700
Obec: Hamr na Jezeře, Osečná, Křižany
Surovina: Radioaktivní suroviny
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Křižany II (10073)
Název organizace: Diamo, s. p., Stráž p. R.
Střety:
  • CHOPAV (Severočeská křída)
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Eichler - Břevniště (stupeň I), Chrastná (stupeň I), Klauss-Břevniště (stupeň I)
  • ZPF - 1. a 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský, les zvláštního určení
  • ÚSES - Chrastenský vrch (kategorie regionální biocentrum, nadregionální biokoridor, regionální biokoridor)

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Na ložisku Břevniště pod Ralskem se stanoveným DP Křižany II, probíhala hlubinná těžba v letech 1982-1990. Veškeré bilanční prozkoumané (C1) a vyhledané (C2) zásoby byly po 1. 5. 1990 podle rozhodnutí KKZR, protokolem č. 1/90 ze dne 19. 1. 1990 a dopisem GŘ ČSUP č. 2100/1367/90/70 ze dne 27. 6. 1990 převedeny do kategorie zásob nebilančních. Zároveň důležitým podnětem převodu zásob byly výrazně zvýšené nákladové limity výrobní ceny 1 kg uranu v chemickém koncentrátu.

V neposlední řadě se rovněž jedná o pokračování zahlazování následků hornické činnosti na uranových ložiscích (Stráž pod Ralskem – Důl chemické těžby, Hamr pod Ralskem – Důl Hamr I a Břevniště pod Ralskem – Důl Křižany I).

V současnosti je důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch dekontaminován a probíhá rekultivace.

 

Další informace:

Fotografie před sanací: 
jáma č.4: https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2113785&gallery=1&x=14.8784169&y=50.7240294&z=17                     
jáma č. 5: https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2131351&gallery=1&x=14.8798192&y=50.7233414&z=17